Hair by Teruyoshi Kato @ Toni&Guy ©Tomo Tomo 

Hair by Teruyoshi Kato @ Toni&Guy ©Tomo Tomo